Programul de investiții POR 2.2.

Va fi lansat prioritatea de investiție POR 2.2. din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Acest program se concentrează pe investițiile întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul: „2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Scopul acestei priorități de investiții se referă la îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

În cadrul proiectului se pot beneficia de finanțări nerambursabile în:

 • construirea, modernizarea, extinderea si reabilitarea halelor de productie/ birouri prestari servicii
 • achiziționarea echipamentelor/ utilajelor/ activelor necorporale;

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică;
 • cheltuieli pentru investiția de bază;
 • alte cheltuieli: organizare șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute etc.;
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

Nu se finanțează solicitanții, dacă:

 • se află în stare de faliment/insolvență;
 • se află într-o procedură de lichidare sau administrare juridică;

 Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Solicitantul a desfășurat o activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare;
 • În anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea eligibilă;
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate.

Apelul va fi adresat tuturor regiunilor de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, mai puțin București-Ilfov.

Angajamente obligatorii:

 • Menținerea numărului mediu de salariați angajați
 • Menținerea numărului mediu de salariați în exercițiul financiar care precedă depunerea cererii în timpul perioadei de aplicare a cererii, precum și în timpul perioadei de aplicare.

În cadrul acestei cereri, perioada de monitorizare este de 3 ani. Principalii informații în cadrul proiectului POR 2.2.:

 • Titlul proiectului:„2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
 • Codul proiectului: POR 2.2.
 • Valoarea maximă care poate fi solicitată în cadrul cererii de finanțare este minim 1.500.000 EUR și maxim 6.000.000 EUR;
 • Finanțarea regională poate fi între 45%-70%, iar în cazul ajutorului de minimis max. 90%.

 

Perioada depunerii cererilor de finanțare: 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00:00.

  Datele societății  Investiția planificată


  Scopul investiției:

  Lasă un răspuns