Granturi pentru investiții și pentru recoversia economică a IMM-urilor

Valoare grant: între 50.000-200.000Euro (co-participarea minim 15% din valoarea grantului solicitat în cazul beneficiarilor din zonele mai puțin dezvoltate, iar pentru zonele București-Ilfov minim 30%)

Beneficiari eligibili:

 1. -Viticultura, Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. -Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. -Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. -Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. -Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. -Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. -Servicii de reparații și întreținere;
 8. -Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. -Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. -Confecții textile/pielărie;
 11. -Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. -Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. -Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. -Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. -Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 16. -Tehnologia informației și inteligență artificială;
 17. -Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 18. -Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior. 

Activități eligibile:

 1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Criterii obligatorii:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
 7. nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 8. nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro;

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT,
 2. utilaje, tehnologii, dotări independente,
 3. mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului,
 4. cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități,
 5. cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe,
 6. cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 7. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 8. cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Cheltuieli specifice beneficiarilor de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport:

 1. cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 2. cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 3. -cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate

  Datele societății  Investiția planificată


  Scopul investiției:   

     Lasă un răspuns