Formă POR 2.2.

Construirea unei noi clădiriModernizarea, extinderea, reabilitarea unei clădiriAchiziționarea echipamentelor

Participarea la târguri internaționaleActivități de (re)certificarea unui sistem de managementActivități de (re)certificarea unui produs/ serviciu/ procesAchiziție de active necorporale cu o valoare de minimum 45.000 Ron fără TVAUtilizarea surselor regenerabile de energief. Achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic sau/și optimizarea funcționării instalațiilor (ex. becuri LED)Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilorAdaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitățiAngajarea de persoane din categorii defavorizate